UZLAŞTIRMACILIK

UZLASTIRMACILIK

Ceza Muhakemesinde uzlaştırma, kanunun izin verdiği suçlara ilişkin cezanın soruşturma ve dava aşamasında tarafsız bir kimse olarak tayin edilen uzlaştırmacının arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir.