MİRAS HUKUKU

Zafer Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında uzmanlaşmış ekibiyle müvekkillerine bu alanda danışmanlık yapmakta ve doğan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir.

• Miras ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale Şuyu)
• Vasiyetname düzenlenmesi, iptali
• Veraset İlamı
• Saklı paylardan doğan hukuki uyuşmazlıklar ve Tenkis davası
• Mirasın Reddi Davaları
• Miras Hukukundan doğan diğer bütün uyuşmazlıklar
• Miras Hukuku alanında güncel mevzuatın takibi