İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Zafer Hukuk Bürosu günümüzde en çok karşılaşılan işçi – işveren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarınızda kadrosu ile gerekli avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Zafer Hukuk Bürosu, gerek işçi gerek işveren istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
• Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
• İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
• Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve iş güvenliği açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
• İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin yüksek yargı mercilerinin uygulamaları ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
• Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
• İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması ve müvekkillerinin bu konularda bilgilendirilmesi