İCRA VE İFLAS HUKUKU

Zafer Hukuk Bürosu tahsil edemediğiniz alacaklarınızda kadrosu ile gerekli tüm hukuki işlemlerle alacağınızın tahsili için gerekli hizmetleri sağlamaktadır.

Zafer Hukuk Bürosu alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Zafer Hukuk Bürosu tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:


  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri
• Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İflas Erteleme
• Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
• Tasarrufun İptali Davaları
• Kiralananların Tahliyesi Yoluyla Yapılan İlamsız Takipler
• İcra ve İflas Hukuku Alanında güncel mevzuatın takibi