DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Danışmanlık isteğe bağlı olarak geçici veya sürekli olarak verdiğimiz bir hizmettir. Yapılacak özel ve resmi tüm işlemler ile taraf olunan sözleşmelerin dava konusu olmaması veya olması halinde de danışanın daha avantajlı konumda olması için verilen bir hizmettir. Böylece danışan ileride yaşanması muhtemel mali ve psikolojik birçok sıkıntıdan kurtulmaktadır.