BORÇLAR HUKUKU

Zafer Hukuk Bürosu, Borçlar Kanundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü konularında uzmanlaşmıştır. Bu alanda yaşayacağınız her türlü sorunda müvekkillerimize dava takibi yoluyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

• Hukuki muamele ve Sözleşmelerden doğan borçlar
• Sözleşmeler ve geçerlilik şartları
• Haksız fiilden kaynaklanan davalar
• Haksız iktisap
• Borçların İfası
• Borç ilişkisinden özel durumları
• Tazminat Davaları
• Alacak Davaları
• Tahliye Davaları
• Kira Tespiti Davaları ve Kira Bedelinin Artırılması Davaları
• Ödeme Yerinin Tayini Davaları
• Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
• İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
• Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
• İstisna, Vekâlet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
• Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları