AİLE HUKUKU

Aile Hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklarınızda hızlı ve başarılı sonuç almanız için kadromuz her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Zafer Hukuk Bürosu, Türk vatandaşları, Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğini de göz önünde bulundurarak hizmet verir.

• Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,
• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
• Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki yollara başvurulması,
• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
• Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
• Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal rejimi sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
• Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
• Aile hukuku alanında güncel mevzuatın takibi.